Logo carte NL 2018 2

Algemene voorwaarden

In onderstaande bibliotheek vindt u de Algemene voorwaarden van de producten die wij aanbieden.

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !

The page cannot be displayed

The page cannot be displayed

Explanation: There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.

Try the following:

  • Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.
  • Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
  • Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.

Technical Information (for support personnel)

  • Error Code: 408. The operation timed out. The remote server did not respond within the set time allowed. The server might be unavailable at this time. Try again later or contact the server administrator. (12002)